Bağlantı

Bir üniversitenin büyüklüğü, mezunları arasındaki dayanışmayla ölçülebilir bir değerdir.

Tanışıyor olsun olmasın, ÖzÜM üyeleri arasındaki bağlantıyı yüzde yüz sağlamak, birincil önceliklerimizdendir.

ÖzÜM Camiasını tek bir çatı altında toplayan sistemimizde:

  • Üyelerin iş bilgileri
  • Diğer üyelere referans olabilecekleri bağlantılar
  • İş pozisyonları
  • Genel Duyurular

bulunmaktadır.

Sistemimiz Raklet’e buradan ulaşabilirsiniz.

LinkedIn varken neden Raklet’e geçtiğimizi açıklamaya çalıştık: LinkedIn vs Raklet